Redakce zajišťuje celý proces vydávání titulů ediční řady ČVUT - od uzavírání nakladatelských smluv, přes konzultace s autory, redakční a jazykovou úpravu odborných knih a grafické zpracování vybraných publikací až po předání k tisku. Připravuje informační a propagační publikace nejen po redakční, ale i grafické stránce (tzn. kompletní sazba a předtisková příprava). Dle možností také zpracovává další zakázky pro fakulty a ostatní součásti ČVUT.

Ve spolupráci s grafickým studiem, které je její součástí, připravuje zpravodajský časopis ČVUT Pražská technika a společně s Rektoráte ČVUT čtvrtletník TecniCall, zaměřený na přenos vědy do praxe.

knihy

Redakce zajišťuje univerzitní agendu ISBN a vydávání habilitačních a profesorských spisů.

ISBN PrazskaTechnika ZasadyEdicniRada Autor