Předseda:

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.

Členové:

 • Ing. Růžena Zimová, Ph.D., FSv
 • Ing. Růžena Petrová, Ph.D., FS
 • Mgr. Ivana Pilarčíková, FEL
 • prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FJFI
 • Mgr. Blanka Kynčlová, FA
 • Ing. Jitka Řezníčková, CSc., FD
 • Ing. Ida Skopalová, FBMI
 • doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc., FIT
 • doc. Ing. David Vaněček, Ph.D., MÚVS
 • Ing. Karel Smolek, Ph.D., ÚTEF
 • doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., KÚ