uvod3

Za více než 50 let vydalo Nakladatelství ČVUT přes 11 800 odborných titulů, což je průměrně 200 publikací ročně. V souladu se strategií univerzity je cílem nakladatelství prezentovat výsledky vědeckovýzkumné práce, publikovat odbornou literaturu i kvalitní učební texty a další publikace určené studentům, odborné i širší veřejnosti. Díky profesionálnímu týmu dbá na kvalitu vydávaných publikací (včetně pomoci začínajícím autorům) a snaží se tak přispívat k posilování prestiže a dobrého jména ČVUT.

Ediční činnost Nakladatelství ČVUT se řídí Příkazem rektora č. 7/2019 a podléhá schvalování Ediční radou ČVUT složenou ze zástupců všech fakult a vysokoškolských ústavů ČVUT. Rada je poradním orgánem prorektora pro studium a studijní záležitosti (který je i jejím předsedou) v oblasti edice skript, vysokoškolských učebnic a ostatních odborných publikací, které jsou součástí Edičního plánu ČVUT.

Všechny publikace edice ČVUT procházejí recenzním řízením. Recenzenti z řad odborné veřejnosti hodnotí nejen obsah a zpracování díla, ale i jeho přínos, aktuálnost zpracovávaného tématu, jazykovou úroveň atd. Díky praxi recenzního řízení pomáhá nakladatelství zajistit vysoký standard vydávaných publikací.

Produkci Nakladatelství ČVUT najdete jak v národních, tak mezinárodních prodejních sítích. Publikace jsou přístupné i ve vědeckých knihovnách v ČR.

 

Výroční zpráva ČTN 2023

krouzko vazba VZ CTN obalka 1

Výroční zpráva ČTN 2022

VZ CTN 2022 obalka

 

Výroční zpráva ČTN 2021

web 2021 VZ CTN obalka

 

Výroční zpráva ČTN 2020

web VZ CTN 2020 obalka