Redakce zajišťuje celý proces vydávání titulů ediční řady ČVUT (skripta, odborné knihy, vysokoškolské učebnice) – od uzavírání nakladatelských smluv, přes konzultace s autory, redakční a jazykovou úpravu odborných knih a grafické zpracování vybraných publikací až po předání k tisku. Od roku 2019 též vydává elektronická skripta. Připravuje informační a propagační publikace ČVUT nejen po redakční, ale i grafické stránce (tzn. kompletní sazba a předtisková příprava). Dle možností také zpracovává další zakázky pro fakulty a ostatní součásti ČVUT.

Redakce ve svém grafickém studiu připravuje zpravodajský časopis ČVUT Pražská technika a společně s Rektorátem ČVUT i čtvrtletník TecniCall, zaměřený na přenos vědy do praxe.

knihy

Redakce zajišťuje univerzitní agendu ISBN.

ISBN PrazskaTechnika AutorZasadyEdicniRada