Pražská technika je zpravodajský časopis, který redakčně a graficky zpracovává Česká technika – Nakladatelství ČVUT. Na jeho stránkách vám přinášíme zajímavosti a novinky z dění na ČVUT. Tištěná verze časopisu je k dispozici na stojanech na fakultách, v menzách a dalších pracovištích školy, adresně je rozesílána na všechny katedry a ústavy, členy vedení školy a fakult a akademických senátů v rámci ČVUT, ale též na ministerstva, místní správu, firmy a další partnery školy.

K dispozici je např. v Národní technické knihovně.

 

Aktuální číslo 

Pražská technika 3/2024

obalka PT 3 24 web

Téma čísla: Biomedicínské inženýrství

Role biomedicínských inženýrů ve zdravotnickém systému bude neustále vzrůstat
(rozhovor s prof. Janem Vrbou z FBMI)

Z dalšího obsahu:

 • Jaderná spolupráce mezi ČR a Jižní Koreou
 • Třetí ročník Automotive Day
 • 160 let výuky strojírenství na ČVUT
 • Projekty pomohou rozvoji polovodičů i talentům
 • Útulna z mycelia
 • Kvantové technologie
 • Kopeček na radničním dvoře
 • Kulturní dědictví ve veřejném prostoru
 • Mezi Bloky 2024
 • Knižní novinky
 • Počátky multimédií

 

Základní informace

Těšíme se na Vaše náměty, příspěvky a připomínky.

Kontakt na redakci: PhDr. Vladimíra Kučerová

ISSN: 1213-5348

Termíny pro PT

Redakční rada Pražské techniky

Předseda:  Ing. Veronika Kramaříková, MBA, prorektorka pro rozvoj a strategie

Místopředseda:  doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, prorektorka pro bakalářské a magisterské studium

Členové:

Ing. Pavla Bradáčová (FIT)

prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL)

Mgr. Jitka Heřmanová (AS ČVUT)

Ing. Marie Gallová (FSv)

prof. Dr. Ing. Petr Haušild (FJFI)

Jiří Horský  (FA)

PhDr. Vladimíra Kučerová (redakce)

doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (FD)

Ing. Ida Skopalová (FBMI)

doc.  Ing. Radek Šulc, Ph.D. (FS)

Archiv Pražské techniky

2024

Pražská technika 2/2024

obalka PT

Téma čísla: Moderní strojařina

Srovnatelný počet žen a mužů v jakémkoli oboru přináší osvěžující konfrontaci přístupů a způsobů řešení problémů
(rozhovor s děkanem FS doc. Miroslavem Španielem)

Z dalšího obsahu:

 • Projekt s GE Aviation pokračuje
 • FEL zabodoval v cenách Siemens
 • Vzpomínáme na profesory Ivana Dylevského a Petra Moose
 • ROBOPROX propojuje výzkum a vývoj robotiky napříč ČVUT
 • Návrh vesmírného plavidla s jaderným pohonem
 • Štvanická lávka – vývoj převedený do reality
 • Malé světy pro radost z bydlení
 • Premonstráti rozvíjeli (nejen) výuku matematiky
 • Za hranice učeben s týmem strojařů
 • Výuka mechaniky v minulosti
 • Výuková videa, didaktické hry i prototyp vozidla…

Pražská technika 1/2024

PT obalka 1 2024 web

Téma čísla: Moderní stavebnictví

Snažíme se spolupracovat a hledat cesty a řešení ku prospěchu společné věci
(rozhovor s děkanem Fakulty stavební prof. Jiřím Mácou)

Z dalšího obsahu:

 • Nová předsedkyně AS ČVUT
 • Mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka
 • Diskutujme o budoucnosti, strategii a nástrojích jejího naplnění, a ne o bolavých okopaných kotnících
  (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Špičková výzkumná univerzita musí přitáhnout špičkové vědce a vzorně o ně dbát
 • Tři otázky pro prof. Pavla Ripku
 • Noví profesoři
 • Kvantové počítání dvakrát jinak
 • Grant JUNIOR STAR 2024 pro Lukáše Neumanna
 • Nadání, nebo píle?
 • Studentské kapely, zbystřete!
 • Nejen tuhá zima přispěla k rozšíření výuky o topení a ventilacích
 • Nová ročenka FA: umění, řemeslo a společnost

2023

Pražská technika 6/2023

PT 6 obalka web

Téma čísla: Pomáháme

Pomoc ukrajinským uprchlíkům i dalším potřebným v ČR i zahraničí

Z dalšího obsahu:

 • Ceny Stanislava Hanzla
 • ČVUT má potenciál dostat se na podstatně lepší pozice
  (rozhovor s prof. Petrem Hájkem, místopředsedou RVH ČVUT)
 • November Talks
 • Od robotů až po vodíková auta
 • Ceny děkana FA
 • Výuka chápání proměny procesu myšlení…
  (rozhovor s prof. Winy Maasem)
 • Proč jsme klesli v rankingu?
 • Nehledejme vinu u někoho jiného, snažme se být lepší
  (rozhovor s pror. Ing. Veronikou Kramaříkovou, MBA)
 • Architekt Barvitius: perfekcionista, jenž se nepodbízel
 • ČVUT Engineers Prague
 • Těžce stravitelné záhady mathematické dovedl hravě v mysl vštěpovati…

Pražská technika 5/2023

PT 5 obalka web

Téma čísla: Elektronika a informatika

Síla univerzity je v její rozmanitosti!
(rozhovor s děkanem FEL prof. Petrem Pátou)

Z dalšího obsahu:

 • Studentské monoposty i soutěžní motorka
 • Vždy jednáme o splnitelných věcech, které dávají smysl
  (rozhovor s Ing. Jakubem Slámou, místopředsedou AS ČVUT za studenty)
 • Kvantové technologie
 • Exkurze ve jménu myšlenky „Spiritus vincit“
 • Cesta dovnitř protonu
 • Spuštěn druhý jaderný reaktor
 • Jaké etické otázky musí řešit designér?
 • Souboje fakult se spoustou novinek
 • Novinky z Nakladatelství ČVUT
 • Tři otázky pro profesora Ivo Krause
 • 66 DOMŮ 4 / Rekonstrukce
 • Elektrotechnik a nestor vodních skautů

Pražská technika 4/2023

web PT 4 obalka 2023

Téma čísla: 10 let s roboty

CIIRC již dospěl a musí se s ním počítat!
(rozhovor s ředitelem CIIRC Mgr. Ondřejem Velekem, Ph.D.)

Z dalšího obsahu:

 • Úspory: audit začne na rektorátě
  (rozhovor s rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Obdiv osobnosti barokní architektury
 • I ve šťastných chvílích je dobré zůstávat s nohama pevně na zemi…
  (rozhovor s prof. Vladimírem Šlapetou)
 • Noví profesoři
 • Nejpřesnější předpovědi počasí a modelování planetární atmosféry
 • Scintilátory: viditelné z neviditelného
 • Jubilejní výstava odborných publikací
 • Bubenečská kolej v novém
 • Technika bez hranic
 • Novinky z Nakladatelství ČVUT

Pražská technika 3/2023

PT 3 2022 obalka web

Téma čísla: Dobrá rada nad zlato

(představujeme Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT)

Poptávka ze strany studentů roste, nejvíc o psychologické konzultace
(rozhovor s vedoucí CIPS Mgr. Klárou Trávníčkovou)

Z dalšího obsahu:

 • CIIRC slaví deset let!
 • Inovace a využití nových technologií ve stavebnictví
 • Ceny Laurus
 • Umělá inteligence pomáhá léčit
 • Rozhodují peníze na účtu
  (rozhovor s JUDr. Ing. Janem Urbanem, Ph.D., LL.M.)
 • „Čuchneš si a ucítíš Hrabala“
 • Hoření dřevěných konstrukcí při přirozeném požáru
 • Projekt ELECTTRA: vývoj nových radiofarmak
 • Projektové řízení inovací
 • Každý si může najít, co ho zajímá a naplňuje
 • Prof. Girsa se ohlíží

Pražská technika 2/2023

PT 2 2023 obalka web

Téma čísla: Doprava

Zájem studentů může ovlivnit i úzká spolupráce s průmyslem
(rozhovor s děkanem Fakulty dopravní prof. Ondřejem Přibylem)

Z dalšího obsahu:

 • Informatici a robotici jsou v evropské extratřídě
 • Pozornost věnujeme kolejím i kvalitě výuky a výzkumu
  (rozhovor s předsedou AS ČVUT doc. Janem Janouškem)
 • Nový areál pro lukostřelbu
 • Český národní pavilon pro EXPO 2025
 • Umělá inteligence se výrazně posunuje
  (rozhovor s Dr. Josefem Šivicem, CIIRC)
 • Více rajčat, méně parkování
 • Umění pod drobnohledem
 • Kvantové plazmonické nanostruktury
 • Novinky z Nakladatelství ČVUT
 • Tři velikáni inženýrského stavitelství
 • Výzkumné stáže brazilských studentů

Pražská technika 1/2023

PT obalka web

 

Téma čísla: Úspory energie

Začínáme se zabývat využitím vodíku pro budovy
(rozhovor s docentem Tomášem Matuškou)

Z dalšího obsahu:

 • Prezentace v Bruselu
 • Daří se nám nacházet konsensus
  (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Předsedou AS ČVUT nadále docent Janoušek
 • Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT
 • Od konstrukčních materiálů až po puncy na špercích
 • Pro otevřené, férové a respektující prostředí
 • Software Monurev pomáhá majitelům nemovitých kulturních památek
 • Novoroční koncert
 • Noví profesoři
 • „Pokoj u tří ledových mužů“
 • Čestní doktoři pokřtěni!
 • Kniha zve do šuplíku

 

2022

Pražská technika 6/2022

web PT 6 2022 obalka

Téma čísla: Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA

Obdivuji mladé lidi, kteří bojují s nepřízní osudu
(rozhovor s vedoucí Střediska ELSA Mgr. Barborou Čalkovskou)

Z dalšího obsahu:

 • ČVUT vítězem VII. Světových meziuniverzitních her!
 • Nadaní studenti převzali Cenu Stanislava Hanzla
 • Úspěch v Model Young Package
 • Krkonošské ceny za architekturu
 • Komíny táhnou
 • Fakulta drží standardy kvality
  (rozhovor s děkanem Fakulty strojní doc. Miroslavem Španielem)
 • Pseudonáhodnost
 • Ceny děkana Fakulty architektury
 • GPU cloud pomáhá při simulaci proudění i rozpoznávání řeči
 • November Talks
 • Počátek výuky všeobecně vzdělávacích předmětů
 • Vyšla publikace o čestných doktorech ČVUT

Pražská technika 5/2022

web obalka PT 5 22

Téma čísla: Akreditace

Máme vytvořeny skvělé podmínky pro realizaci jednotlivých programů a garanci úspěšných absolventů (rozhovor s prorektorem Ing. Radkem Holým, Ph.D.)

Z dalšího obsahu:

 • Proměna Strahovského stadionu
 • Evropský projekt DigiQ
 • Solar Decathlon
 • Kouzelná geometrie gyroidu
 • Pla(s)teosaurus
 • Řemeslo žije, designéři slaví úspěch!
 • Univerzitní Bitva o Prahu
 • Pomáháme studentům žít jejich studentský život
  (rozhovor s Ing. Bc. Ivanou Dvořákovou, prezidentkou Studentské unie ČVUT)
 • EuroTeQ: překvapil zájem o jazyky a soft-skills
 • Digitalizace stavebnictví
 • Josef Šolín: uznávaný profesor i autor technické literatury
 • Novinky z Nakladatelství ČVUT

Pražská technika 4/2022

PT 4 obalky web

Téma čísla: Masarykův ústav vyšších studií

Chceme být školou první volby (rozhovor s prof. Vladimírou Dvořákovou)

Z dalšího obsahu:

 • Prostor pro zlepšování je vždy…
  (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Cena Evropské komise za inovace
 • Biomedicínská data v laboratoři Hydronaut
 • Montgomery Whitewater Park
 • Data pro fyzikální experiment AMBER
 • Projekt Vltava
 • Dokud se zpívá, ještě se neumřelo…
 • Noví profesoři
 • Festival Strahov OpenAir
 • Emanuel Procházka /pedagog, geodet a historik techniky
 • Novinky z Nakladatelství ČVUT

Pražská technika 3/2022

PT 3 2022 obalka web

Téma čísla: Mikro/Vesmír 

(představujeme projekty Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT)

Věda se dynamicky mění (rozhovor s doc. Ing. Ivanem Šteklem, CSc.)

Z dalšího obsahu:

 • Inaugurace rektora a šesti děkanů
 • Zaměstnavatelé se o naše absolventy doslova přetahují
  (rozhovor s děkanem FJFI doc. Václavem Čubou)
 • Technologie pomocníkem při studiu
 • KOS: padouch nebo hrdina?
 • Nanomechanická charakterizace materiálů pro nízkoemisní energetiku
 • Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru
 • PlasmaLab@CTU
 • Fotosoutěž DIF 2022
 • Publikace o architektuře osmdesátých let
 • Proměny Archivu ČVUT
 • Testbed pro Průmysl 4.0

Pražská technika 2/2022

web obalka PT 2

Téma čísla: Informatika/ robotika /kybernetika (představujeme projekty CIIRC ČVUT)

Ani ti nejlepší nemohou být dnes ve vědě sóloví hráči (rozhovor s Mgr. Ondřejem Velkem, Ph.D.)

Z dalšího obsahu:

 • Catalyst vyhrál tendr
 • Druhý reaktor povolen!
 • Paní profesorka Šrámková bude chybět...
 • Podpora doktorandů je hlavní investicí do budoucnosti fakulty
  (rozhovor s prof. Ondřejem Přibylem)
 • Laboratoř FAIR
 • Evakuace pomocí umělé inteligence
 • Tisíc tun jednou rukou
 • Aerotaxi s kolmým startem
 • Noví profesoři
 • Czech Rocket Society
 • Počátky kybernetiky na ČVUT
 • Novinky z Nakladatelství ČVUT

Pražská technika 1/2022

PT 1/22

Téma čísla: Představujeme Fakultu architektury

Škola architektury má být vstřícná a inspirativní (rozhovor s děkanem FA doc. Daliborem Hlaváčkem)

Z dalšího obsahu:

 • Vítězství na veletrhu Gaudeamus
 • Jednodušší výuka znakového jazyka
 • Snažíme se vylepšovat součinnost a komunikaci
  (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Laboratoř pro nanoelektrické technologie
 • Nestačí být nadaný a chytrý, chytrých lidí je na světě spousta, je třeba také celý život tvrdě pracovat
  (rozhovor s prof. Vladimírem Kučerou, jenž byl oceněn Českou hlavou 2021)
 • Národní centrum Stavebnictví 4.0
 • Neutronové zobrazování na reaktoru VR-1
 • BEST nabízí rozvoj osobnosti i zábavu
 • Architekt Oldřich Starý: uznávaný profesor a znalec

2021

Pražská technika 6/2021

PT 6 2021 obalka web

Téma čísla: Jen talent nestačí

Představujeme studenty či absolventy ČVUT, kteří dosahují (mezi)národních úspěchů…

Z dalšího obsahu:

 • Medaile za nasazení v době krize
 • 17. 11. 2021
 • Mezinárodní hodnocení: fakulta je excelentním pracovištěm
  (rozhovor s profesorem Jiřím Mácou)
 • Fenomén symetrie
 • Jak bude vypadat budoucnost hašení požáru ve výškových budovách?
 • Chystáme se na renovaci kolejí a jejich vybavení
  (rozhovor s ředitelem SÚZ Michalem Vodičkou)
 • Měli jsme ve třídě obrazy Stalina a Gottwalda s černými pruhy…
 • Fakulta strojní na MSV v Brně

Pražská technika 5/2021

PT obalka 5 21

Téma čísla: Transfer technologií

V současné době máme velmi dobré financování vědy, ale nevyužíváme plně možnosti k transferu
(rozhovor ss prof. Jiřím Matasem)

Z dalšího obsahu:

 • Tři otázky pro znovuzvoleného rektora doc. Vojtěcha Petráčka
 • ČVUT na EXPO v Dubaji
 • První let motoru Catalyst
 • Studium na FITu musí být prestižní záležitostí
  (říká děkan doc. Marcel Jiřina)
 • Detektor pro CERN
 • Co hraje roli v umístění univerzity v mezinárodních žebříčcích?
 • Kolejní klub POD-O-LEE
 • Vychází atraktivní publikace Paměť kamenů – obrazová rukověť udržitelné péče o torzální památky
 • Stavitel Herget byl i osvíceným učitelem
 • Úspěšný rozjezd aliance EuroTeQ

Pražská technika 4/2021

PT obalka final

Téma čísla: Hi-tech auta

Synergie, ne individualismus by měly být na inženýrské škole prioritou
(rozhovor s prof. Janem Mackem)

Z dalšího obsahu:

 • ČVUT je nyní více vyhledáváno jak studenty, tak průmyslovými partnery i laickou veřejností (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • S.A.W.E.R. už je instalován na EXPO 2020 v Dubaji
 • Varhany pro Betlémskou kapli
 • Studenti se účastní Solar Decathlonu
 • Zkoumání vlastností kinetických nástřiků
 • Tři otázky pro Roberta Járu, nového ředitele UCEEB
 • Pohybový mechanismus čtyřiadvacetníku
 • Novinky z Nakladatelství ČVUT

Pražská technika 3/2021

PT 3 2021 obalka

Téma čísla: Kloknerův ústav 

Zajímavé projekty letos stoletého výzkumného pracoviště ČVUT

Z dalšího obsahu:

 • Létající zkušebna 
 • Studentům a učitelům patří za zvládnutí situace velký respekt
  (rozhovor s doc. Ing. Janem Janouškem, Ph.D.)
 • Robotici napodobují let hejna ptáků 
 • Sportovci by se neměli bát studovat, měli by myslet i na život po sportovní kariéře
  (rozhovor s mistrem Evropy Vítem Přindišem)
 • Nové přístroje Fakulty strojní
 • Klasická, grafenová a kvantová plazmonika 
 • AVC ČVUT / inkubátor pro mladé techniky 
 • První promovaná inženýrka Milada Petříková Pavlíková 
 • Vzpomínka nad knihou o kybernetice

Pražská technika 2/2021

web obalka

Téma čísla: Zvládli to (i bezkontaktně) dobře!

Distanční výuka v době koronavirové

Z dalšího obsahu:

 • Fakultní sál se proměnil v očkovací centrum
 • Vše, co šlo, se převedlo do virtuálního světa
  (rozhovor s Ing. Bc. Ivanou Dvořákovou, novou prezidentkou Studentské unie ČVUT)
 • Kluby nabízejí zážitky i vylepšení soft-skills
 • Rekonstrukce poslucháren jako technicistní šperk
 • Cement v roli bariéry
 • EuroTeQ Engineering University
 • Lvíčata online
 • Být studentem ČVUT před 100 lety…
 • Knižní novinky

Pražská technika 1/2021

web obalka

Téma čísla: Proměna

Jak se fakulty a VŠ ústavy ČVUT mění v čase koronavirovém?

Z dalšího obsahu:

 • Experimentální létající laboratoř
 • Už abychom mohli být spolu… (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Architektonické diplomky získaly několik cen!
 • Pořádání expedic považuji za součást výuky: přednášet o něčem a nevidět to na vlastní oči není to pravé ořechové (rozhovor s prof. Petrem Kulhánkem)
 • Know-how a zkušenosti ČVUT pomáhají Ukrajině
 • Projekt Politeia 21/ technologií za hranice teorie
 • Doložení kvantové nadvlády
 • Noví profesoři
 • 100 let Kloknerova ústavu
 • Nové publikace

2020

Pražská technika 6/2020

web PT 6 2020

Téma čísla: Optika

Z dalšího obsahu:

 • Czech Press Photo vyhrál snímek s vědcem z ČVUT
 • Zahraniční zkušenost je nezbytnou součástí vzdělání (rozhovor s prorektorem prof. Oldřichem Starým)
 • Masky na míru!
 • V areálu Betlémského paláce vznikne centrum vědy a umění
 • Architektura není ničím jiným než realizací iracionálního racionálními prostředky (rozhovor s architektem Mirko Baumem)
 • Výzkum exotických atomů
 • Úspěšné chytré stroje
 • Architektura na červeném seznamu / normální je nebourat
 • Výuka (nejen) o sklech chemických a optických…
 • Průzkum Nové scény Národního divadla

Pražská technika 5/2020

web obalka PT 5 2020

Téma čísla: Sucho!

(projekty pro tolik potřebnou vodu ve městech, krajině i domácnostech) 

Z dalšího obsahu:

 • Ventilátory CoroVent pomáhají pacientům 
 • Potenciál, který ČVUT nabízí, je téměř neomezený (rozhovor s prorektorkou Ing. Veronikou Kramaříkovou)
 • On-line monitoring kapacit lůžek 
 • U3V generuje špičkovou vědeckou spolupráci
 • Mobilní informační kiosek Piškot
 • Jsem velice pyšný na to, že naše mladá fakulta ukázala v složité době svůj potenciál (rozhovor s děkanem FBMI prof. Jozefem Rosinou)
 • Vrabec nás řadí mezi elitu v oblasti jádra
 • Čestné uznání Grand Prix Architektů
 • Ceny pro publikace autorů z Fakulty stavební

Pražská technika 4/2020

nahled obalka PT 4 20

Téma čísla: Digitální mozek (představujeme aktivity Výpočetního a informačního centra ČVUT)

IT směřuje do virtuálního světa (rozhovor s Ing. Markem Kalikou, Ph.D.)

Z dalšího obsahu:

 • Nová doba opět přinesla nové příležitosti, a my jsme se jich chopili (rozhovor s doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Obrazy v pohybu!
 • Novinkou léta je samořiditelná elektrická formule
 • Nové varhany potěší kvalitou zvuku i designem
 • Máme akademické mistry!
 • Pocta České komory architektů profesorovi Zdeňku Zavřelovi
 • Jak si poradit s velkými daty?
 • Betonový mobiliář Levitee
 • Po kampusu s virtuálním průvodcem

Pražská technika 3/2020

web PT 3 2020 obalka

Téma čísla: Zkoumání vesmíru i starého umění(projekty, osobnosti a novinky FJFI)

Vychováváme elitu, která si na problémy nestěžuje, ale řeší je (rozhovor s prof. Igorem Jexem)

Z dalšího obsahu:

 • Investice do boje s pandemií
 • Bezkontaktně! (jaká byla výuka v době koronavirové?
 • Známka od studentů mě potěšila
  (rozhovor s prorektorkou doc. Gabrielou Achtenovou)
 • „Time is Brain“
 • Radiofarmaka
 • Zatěžovací zkouška prvního českého 3D tištěného domu
 • Webináře a online poradna
 • Průkopníci jaderné fyziky na pražské technice
 • Novinky Nakladatelství ČVUT

Pražská technika 2/2020

obalka PT 2 2020 web

Téma čísla: Skvělá biomedicína (věda a výzkum na FBMI ČVUT)

Žádnou žádost o pomoc jsme nemuseli odmítnout (rozhovor s prof. Ivanem Dylevským)

Z dalšího obsahu:

 • ČVUT v době koronavirové
 • Moc bych si přál, aby nám to, co jsme nyní zažili, zůstalo v paměti jako vzor, jak se věci dají dělat (rozhovor s doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Zrodila se maska
 • Inspirace od Vittoria Gregottiho
 • Strukturní analýza biologických materiálů
 • Nové pohledy na dopravu
 • Digitální technologie v profesní přípravě učitelů
 • Poděkování Mirko Novákovi
 • Novinky Nakladatelství ČVUT

Pražská technika 1/2020

PT 1 2020 obalka

Téma čísla: Za co sbírají ceny? (o čem jsou oceněné diplomové práce)

Z dalšího obsahu:

 • Mám radost, že se nám daří projektová integrace univerzity (rozhovor s doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Profesor Wolfgang Wahlster čestným doktorem
 • Musíme se navzájem poslouchat, co nám ten druhý chce říct (rozhovor s doc. Janem Janouškem)
 • Biodegradabilní hořčíkové implantáty
 • Lávky pro Krkonoše
 • Noví profesoři
 • O doktorát usilovali i prestižní stavitelé

2019

Pražská technika 6/2019

PT 6 obalka

Téma čísla: Zkoušky a posudky (zkušebnictví a znalecká činnost na ČVUT)

Z dalšího obsahu:

 • Neobvyklý dárek: Dům na kolečkách
 • Řešíme stejné globální problémy spojené s využitím přírodních zdrojů (rozhovor s prof. Johnem Schwartzem)
 • Fotbalisté ČVUT jsou nejlepší!
 • Vzdálená výuka na školním reaktoru
 • Virtuální realita ve výuce: simulace mimořádných událostí
 • Human engineering – člověk až na prvním místě (rozhovor s Tomášem Fassatim)
 • November Talks 2019
 • Agenda elektronických oběhů a dokumentů spuštěna
 • Technická normalizace
 • Grafická prezentace architektury

Pražská technika 5/2019

PT 5 2019 obalka 1

Téma čísla: Fakulta informačních technologií (už má deset let!)

Důvěřuji lidem kolem sebe..
(rozhovor s děkanem FIT doc. RNDr. Ing. Marcelem Jiřinou, Ph.D.)

Z dalšího obsahu:

 • Projekt RICAIP slavnostně zahájen
 • Cíl: výzkumná univerzita
 • Výpočty pomáhají léčit
 • Porotu zaujaly diplomové projekty našich absolventů
 • Výzkum v oblasti telemedicíny i léčba hokejistů
 • Moderní ab-initio výcvik pilotů
 • Zvýšení bezpečnosti v dopravě
 • Zapomenutá generace v Air house
 • Onoho smutného jitra dne 17. listopadu 1939…
 • Sametový podzim v Dejvicích

Pražská technika 4/2019

PT 4 2019 obalka web

Téma čísla: Úspěšné projekty

(studentské „nápady“ nekončí v šuplíku)

Z dalšího obsahu:

 • Tým CTU-CRAS zvítězil v soutěži DARPA Subterranean Challenge Tunnel Circuit
 • Přijďte si užít „Čas změn“! (rozhovor s rektorem Vojtěchem Petráčkem)
 • Formule válí
 • Zkušenosti získané při řešení vědeckých projektů se snažím integrovat do výuky (Yann Marco nejen o výuce na FS ČVUT)
 • Neutrony sledují chování vody v porézním prostředí
 • Praxe se už neptá jen na to, zda dotyčný má diplom, ale odkud ho má (rozhovor s novým děkanem Fakulty elektrotechnické Petrem Pátou)
 • Noví profesoři
 • 20 let časopisu Pražská technika

Pražská technika 3/2019

PT 3 obalka web

Téma čísla: Věda pro pokrok

(strategické projekty ČVUT)

Z dalšího obsahu:

 • Profesor Vladimír Mařík manažerem roku
 • RICAIP: výzkum pro moderní průmysl
 • Změna myšlení a našeho přístupu zásadně změní naši společnost
  (rozhovor s Dr. Ondřejem Velkem, ředitelem CIIRC)
 • Koncert v Cambridge
 • Otázky studentů dávají podněty přemýšlet nadčasově
  (dvojrozhovor s hostujícími profesory FA)
 • Regenerace vnitřních komponent reaktoru
 • Umění v kampusu
 • Žádný sen: roboti kráčejí ke stavebnímu umění
 • Jak se cítí ženy na ČVUT?

Pražská technika 2/2019

PT 2 2019 web

Téma čísla: V pohybu!

(studium i věda na Fakultě dopravní)

Z dalšího obsahu:

 • Jak rozvíjet soft skills? (rozhovor s hostujícím profesorem MÚVS Ciaranem S. Kellym)
 • Využití biofluoroforů v biologii a medicíně
 • Robot jako pomůcka při výuce
 • Světlem ovládané materiály
 • Cvičení „na doma“
 • Stážisté z Brazílie
 • Strojařské tablo

Pražská technika 1/2019

PT 1 2019

Téma čísla: To je materiál!

Z dalšího obsahu:

 • Příštím děkanem FEL zvolen prof. Petr Páta
 • Usilujeme o zařazení do první skupiny evropských univerzit
  (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Pocta pro Evu Jiřičnou a Nejata Olgace
 • Co doma považujete za samozřejmé, to jinde zdaleka tak samozřejmé být nemusí (rozhovor s prof. Chang-hee Wonem)
 • Postavte si svou útulnu
 • Půlmiliardová podpora excelentního výzkumu
 • Technika v rukou nevidomých posouvá hranice sportu
 • Historické kuriozity

 

2018

Pražská technika 6/2018

web PT 6 obalka

Téma čísla: Biomedicína

Z dalšího obsahu:

 • Cenu Česká hlava získal Lukáš Neumann 
 • Tým Alquist skončil ve finále druhý
 • 17. listopad 2018
 • FBMI: ocenění pro projekt TAČR
 • Umělá inteligence mění naši společnost   
 • Slova, slova, slova…   
 • Toastmasters už i na ČVUT
 • Výrazná inovace MÚVS
 • Balneologie v době Goethově

Pražská technika 5/2018

web PT 5 2018 obalka

Téma čísla: Věda mění náš život...

Z dalšího obsahu:

 • Super moderní zkušebna leteckých motorů   
 • O e-ČVUT se zatím hovořit nedá (rozhovor s prorektorem Ing. Radkem Holým)   
 • Nový mobiliář pro Džbán   
 • 10. výročí Katedry počítačové grafiky a interakce FEL   
 • Pracuji v jednom prostoročase, kde se vše prolíná a doplňuje (rozhovor s prof. Petrem Hájkem,
 • Architektem roku 2018)
 • Kvantové procházky   
 • Biomedicína v novém
 • Co po nás zbude…

Pražská technika 4/2018

web PT 4 2018 obalka

Téma čísla: 100 let univerzitní vědy

Z dalšího obsahu:

 • Systém S.A.W.E.R. na EXPO 2020
 • Z každé těžké situace povstává také něco dobrého (rozhovor s doc. Vojtěchem Petráčkem, rektorem ČVUT)
 • Velká vítězství formule eForce
 • Betonová vévodkyně
 • Noví profesoři
 • Podpora studentů s hendikepem
 • Úspěšné projekty Fakulty architektury
 • Umělá inteligence a exotická fyzika na experimentu NOvA
 • Jak se učí v Indii

Pražská technika 3/2018

web PT 3 2018

Téma čísla: ČVUT = zázemí, zábava i opora

   Z dalšího obsahu:

 • Oslavy s výhledem
 • Vítězství s robotem
 • Jde o kvalitu celé školy (rozhovor s prof. Petrem Hájkem, místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT)
 • Best in Design 2018
 • Knihy a autoři na veletrhuPrůzkum Libeňského mostu
 • Synergie je pro fakultu důležitá (rozhovor s děkanem FS prof. Michaelem Valáškem)
 • Příjemněji „z domu do domu“
 • Laboratoř plná modelů

Pražská technika 2/2018

obalka PT 2 2018

Téma čísla: Od 3 do 100 let! / Celoživotní vzdělávání na ČVUT

   Z dalšího obsahu:

 • Posun ke špičce leteckého průmyslu
 • Slavnostní inaugurace
 • Držíme se kolegiální slušnosti (rozhovor s rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem)
 • Představujeme (staro)nové prorektory
 • Olověný Dušan
 • Od kvality nemůžeme ustoupit (rozhovor s děkanem FJFI prof. Igorem Jexem)
 • Speciální tenké vrstvy
 • Bioreaktor – továrna na umělé orgány?
 • „Mimořádní“ inženýři

Pražská technika 1/2018

obalka pro web PT 1 2018

Téma čísla: Doprava / Projekty Fakulty dopravní ČVUT
   Úspěch celku je cennější (rozhovor s děkanem doc. Pavlem Hrubešem)

   Z dalšího obsahu:

 • Tři otázky pro nového rektora doc. Vojtěcha Petráčka
 • ÚTEF je vysokoškolským ústavem
 • Cestou k lávkám do Krkonoš
 • Pocta pro Ruzenu Bajcsy a Steffena Leonhardta
 • Počítače za nás vše nevyřeší, stále je nutné mít inženýrské myšlení a cit (rozhovor s děkanem prof. Jiřím Mácou)
 • Proudění v motorovém prostoru
 • Trhliny a lomy  
 • Noví profesoři
 • 28. říjen 1918: „všední“ schůze profesorského sboru

 

2017

Pražská technika 6/2017

PT 6 2017 obalka

Téma čísla: ČVUT /art

   Z dalšího obsahu:

 • Profesoři Lábus a Jex byli opět zvoleni
 • Většinou bych postupoval stejně (rozhovor s rektorem prof. Petrem Konvalinkou)
 • Studenti dostali diplomy i finance
 • Ikonická díla v modelech studentů
 • Projekty (nejen) pro osvícené starosty
 • Navzájem si rozumět… (rozhovor s děkanem prof. Ladislavem Lábusem)
 • Data z 300 000 kanálů   
 • Diplomky na Designbloku
 • Studentská soirée dansante i koncerty v klubech

Pražská technika Speciál

PT obalka oslavy 1

Téma čísla: Speciál k 310. výročí

   Z obsahu:

 • Adrenalinové zákulisí
 • Prof. Šik čestným doktorem
 • Jak jsem se potkával s Miroslavem Šikem (vzpomínka prof. Vladimíra Šlapety)
 • Originální videomapping
 • Jak se natáčel filmový dokument  „310 let lví síly“
 • Trocha historie (střípky z Archivu ČVUT)
 • Dvě knihy
 • Více kvality než kvantity (zamyšlení Ing. Jaroslava Míla, MBA, místopředsedy SR ČVUT)
 • Anketa s osobnostmi

Pražská technika 5/2017

obalka PT 5 2017

Téma čísla: Sport na ČVUT

   Z dalšího obsahu: 

 • Průběh volby kandidáta na rektora ČVUT
 • Co stojí před námi (úvaha doc. Vojtěcha Petráčka)
 • Young Architect Award
 • Unikátní Puppetron
 • Architektura: Zítřek je včerejší budoucnost
 • Nesmíme slevit z kvality (rozhovor s doc. Marcelem Jiřinou)
 • AdMat zkoumá moderní materiály
 • Nejen o autorské etice…
 • Rektoři se (před 150 lety) střídali po roce

Pražská technika 4/2017

obalka PT 4 2017

Téma čísla: Vysokoškolské ústavy

   Z dalšího obsahu: 

 • Videomapping rozzářil Kulaťák
 • O financích, fondech a projektech (rozhovor s rektorem prof. Petrem Konvalinkou)
 • Vítězství pro video s kuličkou a obručí
 • Revoluce s křemíkem (rozhovor s Dr. Erikem Heijnem)
 • Průlomový glukometr
 • K nerozeznání od skutečnosti
 • Nanodiamanty zkoumají buňky
 • Vít Přindiš vyhrál Světový pohár 

Pražská technika 3/2017

obalka pt 3 17 

Téma čísla: Naše bezpečí

(jak se na zvyšování bezpečnosti podílejí fakulty a ústavy ČVUT)

 Z dalšího obsahu: 

 • Po deseti letech hotovo!
 • Intimní kůže VOL#1
 • Nová laboratoř ShowmaxLab
 • Advanced ERC grant na ČVUT (rozhovor s prof. Janem Vitkem)
 • V obležení knih
 • Medaile na dosah!?
 • Jen náročností a kvalitou studia můžeme konkurovat jiným (rozhovor s doc. Lenkou Švecovou)
 • Fyzika ve srážkách 

Pražská technika 2/2017

PT 2 2017

Téma čísla: Kniha žije! / Ediční činnost na ČVUT

Doručí učebnici „na míru“ studentům na koleji drony? (rozhovor s prorektorem Josefem Jettmarem)

Z dalšího obsahu:

 • Studentská noc s Monkey Business
 • Drony nad pouští
 • Dejvický kampus v Montrealu
 • Koleje potřebují rekonstrukci (rozhovor s Ing. Jiřím Boháčkem)
 • Radiochemie v laboratoři i přes internet
 • Alternativa pro špičkové…
 • Připraveni (nejen) do učitelské praxe
 • Stážisté z Brazílie

Pražská technika 1/2017

pt12017

Téma čísla: Stavaři

Letošní rok bude patrně zlomový (rozhovor s prof. Alenou Kohoutkovou, děkankou Fakulty stavební ČVUT)

Z dalšího obsahu:

 • Jak se točil filmový přípitek
 • Archiv skrýval unikátní dokument
 • Pocta profesorovi Miroslavu Šikovi
 • Fámy nesmí ovlivňovat chod senátu (rozhovor s předsedou AS ČVUT doc. Janem Janouškem)
 • Nejen pro duševní zdraví
 • Matematické modelování láká japonské studenty
 • Noví profesoři
 • Prvním vyučovaným oborem bylo stavitelství

2016

Pražská technika 1/2016

pt2016 01

Téma čísla: Úspěšní absolventi

Z dalšího obsahu:

 • Svítící kanál: netradiční PR zaujal
 • Mám zájem o otevřenou komunikaci (rozhovor s rektorem prof. Petrem Konvalinkou)
 • Inventura urbanismu: Jak učit architekty venkovu?
 • Expedice Grónsko 2015
 • Představujeme nové profesory
 • Exotické atomy pionia
 • Bezpečná úložiště
 • Hledá se zdatný, energický inženýr

Pražská technika 2/2016

pt2016 02

Téma čísla: Mosty

Z dalšího obsahu:

 • CyberCalc: zámky řeší umělá inteligence
 • Brazilští studenti jsou vítáni!
 • Netěší mne uzavřenost a zápecnictví (rozhovor s prof. Michaelem Šebkem)
 • Zlomené srdce zvonu Zikmund
 • Stánek pro ReadNordic
 • Lidským okem nepostřehnutelné
 • Predictor Factory Profesory byli odborníci z praxe

Pražská technika 3/2016

pt2016 03

Téma čísla: Elektromobilita

Z dalšího obsahu:

 • Řešením není dělat z inženýra doktora… (rozhovor s prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc.)
 • Nehoda před objektivy
 • Ultralehká stíhačka
 • Máme šanci být brzy světoví (rozhovor s prof. Ing. Tomášem Polcarem, Ph.D.)
 • Výuka ve fakultní sanitce
 • Bez bariér?
 • Olověný Dušan 2016
 • Fyzika finančních trhů

Pražská technika 4/2016

pt2016 04

Téma čísla: Architektura

Z dalšího obsahu:

 • Podepsána smlouva (nejen) o umělé inteligenci
 • Úspěch je potřeba prezentovat… (rozhovor s prof. Petrem Konvalinkou)
 • Kde a za kolik?
 • Nová dominanta
 • Přesně a rychle!
 • Tajemství „neviditelného“ světa
 • OKolo na míru
 • Jak se učí v Koreji

Pražská technika 5/2016

pt2016 05

Téma čísla: Moderní donátoři

Podpora mobility studentů (rozhovor s doc. Antonínem Pokorným)

Z dalšího obsahu:

 • Děkan by měl umět předvídat…
 • Podpora inovativním nápadům
 • Skvělá aklimatizace
 • Trasa D
 • Udržitelná městská mobilita
 • Jak se vypořádat s vysokými dimenzemi?
 • Nutno podati žádost…
 • Kontrola publikací na tabletu i mobilu

Pražská technika 6/2016

pt2016 06

Téma čísla: POSTER

Máme dostatek kvalitních prací (rozhovor s prof. Zbyňkem Škvorem)

Z dalšího obsahu:

 • Výzkum na ČVUT: nejúspěšnější je FEL
 • Cena za elektromagnetické dělo
 • Byrokracie někdy brzdí inovace (rozhovor s prof. Petrem Zunou)
 • Nová studijní nabídka
 • MONTE-1 testuje detekční systémy
 • Algoritmus StyLit
 • Testování zraku řidičů
 • Slavnostní oběd i studentský večírek…

2015

Pražská technika 1/2015

pt2016 01

Téma čísla: Mladá věda – postdoktorandi

Talenty musíme přitahovat na všech úrovních (rozhovor s doc. Vojtěchem Petráčkem)

Z dalšího obsahu:

 • Co je (či bude) letos na ČVUT jinak?
 • Rektorát bude štíhlejší (rozhovor s prof. Petrem Konvalinkou)
 • Honeypoty, aneb pasti na kyberzločince
 • Detektor z ČVUT na oběžné dráze
 • Upgrade pro matky-stavařky
 • Pohodové seznamování
 • Studenti ve válce

Pražská technika 2/2015

pt2016 02

Téma čísla: Věda na FBMI

Největší radost mám z úsměvů a pohody (rozhovor s prof. Jozefem Rosinou)

Z dalšího obsahu:

 • ČVUT má prestižní grant!
 • Emotivní neurony
 • Věřím, že najdeme společnou řeč (rozhovor s novou ředitelkou MÚVS doc. Lenkou Švecovou)
 • Nástřiky chrání letecké turbíny i endoprotézy
 • Skripta ve formátu EED
 • Jak se točí ČVUToviny;
 • Optické a laserové laboratoře Trojanova

Pražská technika 3/2015

pt2016 03

Téma čísla: Excelentní jaderka

Jaderka není továrnou na inženýry (rozhovor s FJFI Igorem Jexem)

Z dalšího obsahu:

 • EXPO 2015 Milano
 • Informační strategie ČVUT/Široké zapojení bylo přínosem (rozhovor s prorektorem Igorem Čermákem)
 • POSTER 2015
 • Requiem za budoucnost?
 • Lze slyšet tvar bubnu?
 • Přijdou „krajináři“

Pražská technika 4/2015

pt2016 04

Téma čísla: Telekomunikace a mobilní komunikace

Z dalšího obsahu:

 • Univerzita má svoji základní školu
 • From Electrons to Clouds (rozhovor s prof. Pavlem Ripkou)
 • Stříbro z Mostu
 • Přiblížit se Paretovu optimu… (rozhovor s prorektorem prof. Zbyňkem Škvorem)
 • Co svítí v LOS?
 • Student se změnil, univerzity nikoliv

Pražská technika 5/2015

pt2016 05

Téma čísla: Informatika, robotika a kybernetika

Vše souvisí se vším (rozhovor s ředitelem CIIRC Vladimírem Maříkem)

Z dalšího obsahu:

 • Bez papírového indexu (a s méně pokusy)
 • Jazyky jako sport?
 • Neviditelný zachránce
 • Zkoumání mikrosvěta i vesmíru (rozhovor s ředitelem ÚTEF Ivanem Šteklem))
 • Unikátní zkušební pec
 • Hýbejme se!

Pražská technika 6/2015

pt2016 06

Téma čísla: Multimédia

Z dalšího obsahu:

 • Umíme se prosadit i v horších podmínkách (rozhovor s prorektorem Janem Chyským)
 • FJFI už je šedesát let!
 • Strategie inteligentní specializace (rozhovor s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem)
 • Nabídka nových studijních oborů
 • Bodové množiny a jejich dimenze
 • Urbo Kune a ateliér Hájek-Hulín

2014

Pražská technika 1/2014

pt2016 01

Téma čísla: Pokrok „v mezích“ evropských fondů

Z dalšího obsahu:

 • „Střídání stráží“
 • Pouhá dostupnost informací nestačí (rozhovor s prof. Igorem Jexem)
 • Strojařina nejsou jen stroje
 • Jak se hledá (sub)optimum?
 • Virtuální světy ve 3D
 • Sborové „technické“ zpívání
 • Hravé a užitečné (projekty)

Pražská technika 2/2014

pt2016 02

Téma čísla: Věda na ČVUT ve světovém (evropském) kontextu – přehled vynikajících počinů fakult a součástí

Štěstí objevu může číhat za každým rohem (rozhovor s prorektorem Vojtěchem Petráčkem)

Z dalšího obsahu:

 • ČVUT posiluje svoje postavení
 • SAGElab: virtuální realita a síťové technologie
 • Nové příležitosti vyžadují důvěru a respekt (rozhovor s předsedou AS ČVUT Vítězslavem Kříhou)
 • Old Shatterhand by se divil…
 • Na praxi v centru, kde léčí protony
 • Audit pomáhá snižovat rizika

Pražská technika 3/2014

pt2016 03

Téma čísla: Bez jazyků to nejde!

O výjezdech studentů ČVUT na zahraniční univerzity)

Z dalšího obsahu:

 • Hezčí, lehčí, rychlejší!
 • Věci se daří měnit. Pomalu, ale jistě (rozhovor s rektorem ČVUT Petrem Konvalinkou)
 • Tak žhavé a přesto chladné…
 • Celek je více než součet částí (rozhovor s děkanem FS Michaelem Valáškem)
 • Představujeme nové profesory
 • Vodní slalom v laboratoři
 • ČVUT má Krále Pražského Majálesu!

Pražská technika 4/2014

pt2016 04

Téma čísla: V Praze je blaze, na ČVUT zvlášť!

(Odkud přijíždějí zahraniční studenti a co zde studují?)

Z dalšího obsahu:

 • Formule válí!
 • ČVUT Office – nástroj týmové spolupráce
 • Musíme být víc „user friendly“ (rozhovor s prof. Jiřím Nožičkou, prorektorem ČVUT pro rozvoj)
 • Hyperion Cluster
 • Představujeme nové profesory
 • Analýza obrazu obličeje
 • Strojařinu učili mistři i vynálezci

Pražská technika 5/2014

pt2016 05

Téma čísla: Jsou skvělí!

(Výborní studenti ČVUT sbírají ceny, diplomy, poháry, medaile)

Z dalšího obsahu:

 • Píšťaly pro kapli
 • Blížíme se naplnění vize e-ČVUT (rozhovor s prorektorem Igorem Čermákem)
 • Nové formy vědecké komunikace
 • O bezpečnost jde až v první řadě…
 • Cévy ze zkumavky
 • Young Architect Award 2014

Pražská technika 6/2014

pt2016 06

Téma čísla: Rychle a bezpečně! Vysokorychlostní železniční doprava

(Výborní studenti ČVUT sbírají ceny, diplomy, poháry, medaile)

Z dalšího obsahu:

 • Roboti odstartovali stavbu za 1,38 miliardy korun
 • Výzkum obvodů a systémů byl krásným dobrodružstvím (rozhovor s prof. Petrem Moosem)
 • „Není důležité CO, je důležité JAK!“
 • Inovace studentského zázemí
 • Hry i pomocníci
 • Potlesk pro autory

2013

Pražská technika 1/2013

pt2016 01

Téma čísla: Pokrok „Made in ČVUT“

Z dalšího obsahu:

 • Nový ředitel: Lukáš Ferkl
 • S novým webem přichází Liferay
 • Na výuku budeme mít o 25 milionů víc (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Protonová terapie
 • Buďme i dnes šlechtici ducha (rozhovor s Mgr. Ing. Vladimírem Slámečkou, Ph.D.)
 • Bosí na BOSU a nejen na něm

Pražská technika 2/2013

pt2016 02

Téma čísla: Matematika vstřícně, ale náročně

Z dalšího obsahu:

 • Defibrilátory pomáhají zachraňovat životy
 • Šetřit se musí: pomůže sdružování poptávky
 • Chceme snížit vliv věkového automatu (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Matiku se učíme kvůli myšlení (rozhovor s prof. Fr. Krausem z ETH Zürich)
 • Využití entropie a fraktální analýzy v biomedicíně
 • Studium i pro lidi s hendikepem

Pražská technika 3/2013

pt2016 03

Téma čísla: Smart cities

Z dalšího obsahu:

 • Nový institut prospěje i fakultám
 • Šance pro mladé vědce (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Longboardy
 • Dřevěná jeskyně
 • Doprava jako systémová laboratoř (rozhovor s prof. Miroslavem Svítkem)
 • Stavby s puncem univerzity

Pražská technika 4/2013

pt2016 04

Téma čísla: Popularizace vědy a výzkumu ČVUT

Z dalšího obsahu:

 • Excelentní výzkum pod jednou střechou
 • Zapomeňme na osobní rozpory… (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Ústřední knihovna ČVUT podporuje online publikování
 • Sofistikované molekuly třídí jaderný odpad
 • Seizmické účinky dopravy na budovy
 • Matematika jako výzva

Pražská technika 5/2013

pt2016 05

Téma čísla: Chytrý partner – spolupráce s institucemi a organizacemi

Z dalšího obsahu:

 • Nebojím se, že by ČVUT strádalo (rozhovor se zvoleným kandidátem na rektora prof. Petrem Konvalinkou)
 • Praha haptická – modely staveb
 • Elektronizace univerzitních agend
 • Nejlepší učebnice architektury byly a stále jsou exkurze a stáže (rozhovor s příštím děkanem Fakulty architektury prof. Ladislavem Lábusem)
 • Laserový přenos času
 • Novinky odstartoval KOSeek

Pražská technika 6/2013

pt2016 06

Téma čísla: Dobré světlo… (jak specialisté ČVUT přispívají k rozvoji digitální televize a dalších novinek)

Z dalšího obsahu:

 • „Poločas rozpadu znalostí“ je asi pět let (rozhovor s prof. Jean-Luc Gaudiotem)
 • Vítězem projekty z ČVUT!
 • Toho dobrého bylo o hodně víc (bilanční rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Co se děje v materiálech?
 • Fyzika jako osvěžující prostředek
 • Jak se rodí wiki

2012

Pražská technika 1/2012

pt2016 01

Téma čísla: Od tyče k GPS… (proměny geodézie a kartografie ve výuce a vědě)

Z dalšího obsahu:

 • Nenarodil jsem se, abych byl manažerem (rozhovor s prof. Nicholasem Kingsburym)
 • Mediatéka na Fakultě architektury
 • Zvažujeme vznik deváté fakulty… (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Tokamak GOLEM se vydává do světa
 • Cena Inovace roku 2011

Pražská technika 2/2012

pt2016 02

Téma čísla: Experimentální fyzika na ČVUT

Z dalšího obsahu:

 • Měli bychom se připravit na zeštíhlení pracovišť (rozhovor s prof. Petrem Konvalinkou)
 • Jak se rodí formule
 • Čekají nás úspory… (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • IT pomáhá, aby se lépe učilo a bádalo
 • Parkování v Nové budově Dejvice

Pražská technika 3/2012

pt2016 03

Téma čísla: Tajemný i užitečný mikrosvět

Z dalšího obsahu:

 • I šťastná náhoda má své místo (Nositel Nobelovy ceny prof. Sheldon Glashow na ČVUT)
 • Zlato z mistrovství světa!
 • Jednoznačným pozitivem je rozšiřování nabídky programů (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Jak zvýšit hodnocení publikací?
 • Obědy na tapetě (k cenám jídla v menzách ČVUT)
 • Chce to konkurenční prostředí… (rozhovor s prof. Petrem Konvalinkou)

Pražská technika 4/2012

pt2016 04

Téma čísla: Vzhůru do světa! S „CK ČVUT“ se to vyplatí!

Z dalšího obsahu:

 • Elektronické platby – strašák, nebo pomocník?
 • Diskuse nemohou uškodit… (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Detektor zmapuje kosmos
 • Medicína 21. století se nesmírně technizuje (rozhovor s prof. Jozefem Rosinou)
 • Klíče nahrazuje oční duhovka a bezdrátové technologie
 • Sen o první české osamělé plavbě kolem světa

Pražská technika 5/2012

pt2016 05

Téma čísla: Na mušce „běžné“ stroje i Vesmír (spolupráce s průmyslem a institucemi)

Z dalšího obsahu:

 • Je zajištěna bezpečnost přístupů?
 • Formule budila mimořádný zájem (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Anastomosis – propojené město
 • Stroje a procesy stále „in“
 • Univerzitní historie na 1 570 bm archiválií
 • Sport je nedílnou součástí studentského života (rozhovor s doc. Jiřím Drnkem)

Pražská technika 6/2012

pt2016 06

Téma čísla: Webové inženýrství (v teorii i praxi ČVUT)

Z dalšího obsahu:

 • Expozice ČVUT opět zvítězila
 • Podporujme zvyšování naší kvality (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Nové technologie ve formuli
 • Chci se dostat do kladných čísel (rozhovor s J. Příhodou, ředitelem SÚZ)
 • Věda a technika ve školce
 • V zdravém těle zdravý duch!

2011

Pražská technika 1/2011

pt2016 01

Téma čísla: IT strategie ČVUT

Z dalšího obsahu:

 • Nová budova Dejvice hotova!
 • Hledáme možnosti zeštíhlení pracovišť (rozhovor s prof. Konvalinkou)
 • Na řadě je projekt Dejvice Center… (rozhovor s rektorem)
 • Energie částic v nitrech hvězd
 • Nová média ve vědě a výzkumu

Pražská technika 2/2011

pt2016 02

Téma čísla: Na zkušené ve světě

Z dalšího obsahu:

 • Volba kandidáta na děkana FEL pokračuje
 • „Novou budovu jsme potřebovali a dokážeme ji smysluplně využít.“ (rozhovor s rektorem)
 • Co nás čeká po výzkumných záměrech?
 • „Mezinárodní zkušenost je důležitá pro studenty i vědce (rozhovor s doc. Tomášem Vitvarem)
 • Elektromobil ČVUT: buggina i formule
 • Znalecká činnost v oboru dopravy

Pražská technika 3/2011

pt2016 03

Téma čísla: Energetik: lukrativní profese a nedostatkové „zboží“

Z dalšího obsahu:

 • Vítězové jedou do Silicon Valley
 • Sportovní letadlo z „dílny“ FS
 • Rektorát uspořil devět miliónů (rozhovor s rektorem)
 • Dva „magistry“ současně? A proč ne!?
 • Podporujeme posílení manažerského řízení škol (rozhovor s Ing. Pavlem Kafkou)
 • Kolik přesně stála Nová budova Dejvice?

Pražská technika 4/2011

pt2016 04

Téma čísla: Ekonomie „sluší“ technikům

Z dalšího obsahu:

 • Formule válí!
 • Lukáš Koranda vicemistrem světa
 • Jsem pro školné, ale ne coby záplatu… (rozhovor s rektorem)
 • Nové trendy: medicína a bezpečnost
 • Nestačí nám být jednookým králem mezi slepými (rozhovor s novým děkanem FEL prof. Pavlem Ripkou)

Pražská technika 5/2011

pt2016 05

Téma čísla: Letectví ve studiu i vědě

Z dalšího obsahu:

 • Pozvánka od mexické univerzity
 • O plechovkových satelitech…
 • Pro akademické prostředí se více hodí procesní řízení (rozhovor s prof. Petrem Moosem)
 • Ovládání světla novými způsoby
 • Pražské veřejné vysoké školy jsou pro nás prioritou (rozhovor s nám. ministra školství Ing. Evou Bartoňovou)

Pražská technika 6/2011

pt2016 06

Téma čísla: Recept na světovou univerzitu (strategie vědy na ČVUT)

Z dalšího obsahu:

 • I v Africe řeší kvalitu univerzitního vzdělávání… (rozhovor s prof. Václavem Havlíčkem)
 • Jak je dobré párkrát prohrát
 • Můj dojem je, že ČVUT jde vpřed (rozhovor s doc. Zdeňkem Tůmou)
 • Když architekti závodí se sluncem
 • Jak to chodí uvnitř (nové budovy)?

2010

Pražská technika 1/2010

pt2016 01

Téma čísla: Vzdělání se vyplatí! (průzkum mezi absolventy ČVUT)

Z dalšího obsahu:

 • Když neudržíme stabilitu ani ve stavu střízlivém
 • Jeden článek na osobu za čtyři roky
 • Realizace Českého institutu informatiky a kybernetiky
 • Téměř milión pro studentské projekty

Pražská technika 2/2010

pt2016 02

Téma čísla: K čemu jsou diplomky?

Z dalšího obsahu:

 • Prezident se studenty
 • První Lvíčata na ČVUT již na podzim 2010
 • Specifický výzkum a Studentská grantová soutěž
 • Práce chceme zveřejňovat na webu
 • Od aerodynamiky až k výzkumu toku krve
 • Stipendia na odborné pobyty i na kolejné

Pražská technika 3/2010

pt2016 03

Téma čísla: Studentské zázemí: koleje pro všechny a další vymoženosti

Z dalšího obsahu:

 • Nová budova Dejvice roste
 • Počty přihlášek do Bc. studia stále vysoké
 • Nové technologie: kulturní šok (nejen) pro zeměměřiče
 • Holografie: jak ovládat světlo
 • Vědecké metody pro doktorandy
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Pražská technika 4/2010

pt2016 04

Téma čísla: Hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT

Z dalšího obsahu:

 • Klíčovým problémem budou finance (rozhovor s rektorem)
 • Svět viděný optickým vláknem
 • S itinerářem za památkami i modernou
 • Není hanba se poradit a teprve pak se rozhodnout (rozhovor s prezidentem Metrostavu)
 • Firemní projekty jsou výbornou zkušeností
 • Vědecký inkubátor pomáhá vzniku firem

Pražská technika 5/2010

pt2016 05

Téma čísla: IT emancipace po roce (jaké změny nastaly po vzniku FITu?)

Z dalšího obsahu:

 • Jsem pro multimediální výuku (rozhovor s rektorem)
 • Matematiku studují i nevidomí
 • Management i komerční inženýrství zaujaly
 • Podniky nás k inovacím potřebují (rozhovor s prof. Houšou)
 • Projekt pro hrad Bečov získal cenu
 • Aplaus i finance pro formuli

Pražská technika 6/2010

pt2016 06

Téma čísla: Solární energie (výuka i praxe na ČVUT)

Z dalšího obsahu:

 • Nejvíc mne potěšil postup v žebříčku (rozhovor s rektorem)
 • První kurz kosmických technologií
 • Komiks ČVUTIX
 • Matematická fyzika na světové úrovni
 • Inventura urbanismu: veřejné prostředí dnes

2009

Pražská technika 1/2009

pt2016 01

Téma čísla: Nové obory na ČVUT

Z dalšího obsahu:

 • Je škoda, že komunikace tu vázne (rozhovor s předsedou AS ČVUT prof. Konvalinkou)
 • Nejlepších výsledků jsme dosáhli v investiční výstavbě (rozhovor s prof. V. Havlíčkem)
 • Nadaní studenti „bodují“ ve vědě
 • Jak může záření pomáhat lidem

Pražská technika 2/2010

pt2016 02

Téma čísla: Národní technická knihovna a ČVUT

Z dalšího obsahu:

 • Studenti by neměli být klienty, ale partnery
 • S Urychlovačem do CERNu
 • Studentská nanodružice
 • Nová budova Dejvice z pohledu investora
 • Novinky na Světu knihy
 • Sportovci ČVUT roku 2008

Pražská technika 3/2009

pt2016 03

Téma čísla: Emancipace informatiky – ČVUT má FIT

Z dalšího obsahu:

 • Nová fakulta by měla přilákat i studentky (rozhovor s rektorem)
 • Nejde to uříznout diamantem? Zkuste to vodou!
 • Inteligentní dopravní systémy: nový obor i praxe
 • Pražská potrubní pošta
 • Studium na RWTH Aachen

Pražská technika 4/2009

pt2016 04

Téma čísla: Zájem firem roste

Z dalšího obsahu:

 • Novinka: Centrum pro přípravu projektů
 • Plagiátorství není jen Ctrl+C a Ctrl+V
 • „Za svůj osobní úspěch považuji především zřízení nové fakulty“ (rozhovor s rektorem)
 • Závodili na Hockenheim Ring
 • Studenti a lékařská péče

Pražská technika 5/2009

pt2016 05

Téma čísla: Studenti sami sobě

Z dalšího obsahu:

 • V čele univerzity pokračuje prof. Havlíček
 • ČVUT si polepšilo v žebříčku univerzit
 • Kosmonauti na pražské technice
 • Ústřední knihovna ČVUT v novém
 • Odstartovala kampaň Oriloaded
 • Roboti vtrhli na ČVUT!

Pražská technika 6/2009

pt2016 06

Téma čísla: Fyzioterapie a další nové obory

Z dalšího obsahu:

 • „Chci dokázat, že to jde“ (říká nový ředitel TIC ČVUT)
 • „Rychlostudenti“ zatím v pořádku
 • Proč se ASE XXII Planetary Congress konal na FEL ČVUT?
 • Aplikace Soft Skills
 • Nápověda nejen pro nováčky

2008

Pražská technika 1/2008

pt2016 01

Téma čísla: Studium v zahraničí se určitě vyplatí

Z dalšího obsahu:

 • Park nabídne zázemí i studentům
 • Dr. Morel: „Strojařina je má vášeň“
 • Architektura a stavitelství na výstavě
 • Principy a elementy v kostce
 • Peníze chybějí hlavně na investice

Pražská technika 2/2008

pt2016 02

Téma čísla: Pražská technika cizince láká

Z dalšího obsahu:

 • Memento mori – záchrana životů na FEL
 • Pražská technika cizince láká
 • Ing. Volák: “Učili nás opravdoví gentlemani”
 • Nové pláště ušetří milióny a výrazně zlepší vzhled budov ČVUT
 • Šance pro školy i hi-tech firmy

Pražská technika 3/2008

pt2016 03

Téma čísla: Informatika jinak?!

Z dalšího obsahu:

 • O záření i fyzické kondici
 • Mužská převaha mi nevadí, říká prof. Vrbová
 • Nejmladší fakulta roste do krásy (proměny „KOKOSu“)
 • Jde to i s poruchou učení

Pražská technika 4/2008

pt2016 04

Téma čísla: Jaký je ČVUT zaměstnavatel?

Z dalšího obsahu:

 • Velké personální změny nechystám (říká nový děkan FBMI)
 • Mění se klasifikační stupnice
 • Proč tak málo doktorandů vyjíždí do světa?

Pražská technika 5/2008

pt2016 05

Téma čísla: Skripta jsou potřeba. Zatím.

Z dalšího obsahu:

 • ČVUT mezi 500 nejlepšími univerzitami světa
 • Robot z ČVUT zvítězil
 • O „stroji na vědecké výsledky“ (rozhovor s prof. Michaelem Šebkem)
 • Areál obytného kampusu ČVUT ve Střešovicích

Pražská technika 6/2008

pt2016 06

Téma čísla: Pomoc handicapovaným

Z dalšího obsahu:

 • O vizi Centra excelence Ant. Svobody
 • Z půdy experimentální pracoviště
 • V atriu byl Architekt roku 2008